Software 2019

Konferanse-rapport fra utvalgte foredrag

Tilbake på kontoret etter to dager på årets “Software 2019” konferanse i
i regi av den Norske dataforening. Inspirerende presentasjoner og erfaringsdeling av representative foredragsholdere fra Norsk næringsliv og offentlig sektor, som jeg gjerne vil dele noen høydepunkt fra.


Dr. John Markus Lervik, Cognite
“Overgang fra spesialsøm til bærekraftig programvare”

Dr. John Markus Lervik innleder dagens første keynote med en betraktning om at Norge har mye flinke folk, men at det er langt igjen før vi har tatt ut dette potensialet. Han trekker frem egne erfarte eksempler fra oljebransjen og forteller om hvordan de fortsatt jobber i siloer og benytter papirutskrifter ved eksempelvis revisjon på plattform.

“Vi må skifte fokus fra prosjekt til produkt”

Dr. John Markus Lervik

For å komme effektivt videre fra denne situasjonen, mener Lervik at det må skiftes fokus fra prosjekt til produkt. Med dette mener han at det ikke må planlegges med prosjekter som har en start og en slutt. Man må fokusere på produktet og formålet med produktet, og så må man utvikle software kontinuerlig ved bruk av smidige prosesser og DevOps, inntil løsningen skal avvikles.

Første MVP/PoC/Pilot er bare 1% av totalt omfang, så man må tenke mye lenger for å skape verdi. Det er gode marginer for software, men man må tenke helhetlig å ha en kommersiell plattform og modell som ivaretar det helhetlige fokuset.

Tilgjengelighet og modularitet i software må være et fokus – åpne veldokumenterte APIer er ekstremt viktig når vi lager software, både internt og eksternt. Man må tenke åpent, samarbeid og koblinger på tvers av funksjon og aktører – ellers dør man.

Avslutningsvis er appellen fra Lervik er at vi må komme oss i gang og innse at oljen ikke vil vare evighet.

På spørsmål om hva Cognite sin plattform representerer i denne kontekst svarer Lervik at han ikke er så begeistret for ordet plattform, da det fort oppfattes som stort og noe difust – men det sagt refererer Cognite offisielt til egen software som en plattform for data-innsamling, foredling og distribusjon.

Karina Birkeland Lome, DNB
“Erfaringer som endringsagent, organisasjonsutvikler og ledercoach”

Hvordan jobbe og lede for å akselerer innovasjon og presentasjon i team og selskaper?

Karina Birkeland Lome på scenen under Software 2019

Karina Birkeland Lome har nylig byttet arbeidsgiver fra Finn.no til DNB, og innleder dagens andre keynote med fokus på hvordan skal vi lykkes?
“For vi vil vel lykkes ?”

Karina plukker opp der Lervik slapp, og understreker viktigheten av et fokus-skifte fra prosjekt til produkt som et viktig suksess kriterie – men hvordan påvirker det dagens prosjektledere? Joda, kompetansen er fortsatt høyst relevant, men  huske på å ikke være for fokusert på egen rolle – for å øke innovasjon må man jobbe som del av et team.

“I Finn går det sykt bra, og det er ikke bare flaks”. Ikke alle team i Finn går like bra, men det er noen fellesnevnere for de team som gjør det. Disse har Karina tatt med videre og fremhevet i sitt arbeide hos DNB, som er inne i en stor IT transformasjon hvor de blant annet ønsker å gå fra prosjekt til produkt.

#1: Mål og mening

 • Målet må være tydelig, og kan ikke være vinglete og diffust
 • Målet defineres av de effekter man skal oppnå
 • Det må være få mål, slik at man kan være enige og holde fokus. Det gjør det mulig å prioritere skarpere, og man lykkes sammen
 • Brukeren må stå i sentrum for fokus

#2: Tid, rom og vilje til å tenke nytt

 • Det må mobiliseres og eksperimenteres i kraft av et genuint ønske om å lære

#3: Fokus på flyt for å få opp farten

 • Innfør og gjennomfør smidig metodikk

Hva er så de største utfordringene? Det tar fryktelig mye tid å følge opp medarbeidere, og dersom dette glipper kan det være vanskelig for medarbeidere å vite hva de skal gjøre. Da er det viktig med tydelige roller og ansvarsfordeling i team som fokusere på hva man skal oppnå – så lenge dette er klart og tydelig for alle, så er eventuell uenighet om hvordan man skal gjøre det bare et positivt bidrag til konstruktiv dialog og engasjement. Incentivordninger som motiverer i forskjellige retninger, potensielt avvikende fra felles mål, er et stort problem.

Karina mener det er en sammenheng mellom slike utfordringer, og vi blir ikke bedre hvis ikke vi klarer å enes om prioriteringer. Hun trekker frem et verktøy ved navn prestasjonstrappa, som tydeliggjør hvordan utfordringer på et nivå kan skylles et problem som skriver seg fra tidligere “trappetrinn”, og at man må til kilden for å løse opp i dette og skape flyt.

Prestasjonstrappen

Hvordan lager man så meningsfulle mål? Mål må beskrives som effekter man skal oppnå – hva er ambisjonen? Ikke som aktiviteter som skal utføres. For å oppnå dette introduserer Karina et verktøy; “Objectives and Key Results” (OKRs) :

 • Kategorisere og lage meningsfulle mål
 • Sette kunden og brukeren i fokus (den som mottar tjenesten)
 • Beskrive hvorfor vi gjør det vi gjør

En tydelig målgruppe skal få verdi av dette, men hvordan måler vi at ønsket verdi oppnås, og hva er tilstrekkelig? Vi må for all del unngå å innføre et “KPI-helvete”, som Karina kaller det, men vi kommer ikke bort fra en form for indikator; få, målbare og forståelige.

“Ledere må fokusere mindre på HVA som skal gjøres, og heller fokusere på forståelse av målet – involvere de som skal gjøre jobben”

Karina Birkeland Lome

Hvem er så best rustet til å vite hva som er lurt å gjøre? Det er lett å tenke seg selv, men det er sjeldent èn som vet best. Som oftest er det lurt å jobbe i team, så som leder må man tørre å gi slipp, mobiliser heller de som kan til å komme med innspill og meninger. Ledere må fokusere mindre på HVA som skal gjøres, og heller fokusere på forståelse av målet – og for all del ikke gjøre jobben selv, men involvere sine medarbeidere – de har gode forutsetninger for å bidra med erfaringer og meninger.

Karina viser til en bok som heter “Drive”, den handler om hva som motiverer oss mennesker, og fokuserer på tre faktorer som ledere kan fokusere på for å lykkes med oppfølging av sine medarbeidere; mening, mestring og autonomi (medbestemmelse). https://www.danpink.com/drive./

Det er viktig å forstå hva som får medarbeidere til å trives slik at teamet for flyt og yter sitt beste, men det må ikke misforstås som mangel på ledelse. Som med så mye annet trenger man balanse. Med referanse til kurven anbefaler Karina at man analyserer seg og sitt team eller organisasjonen som sådan, og finner ut hvor man befinner seg mellom ytterpunktene anarki og byråkrati. Med det som utgangspunkt vet man om man skal tilføre struktur, eller løse opp lederstilen, for å nærme seg balansepunktet der verdiskaping skjer.

Det finnes elementer som fremmer eller hemmer Innovasjon, og hva angår hemmere man bør unngå, så løfter Karina spesielt frem frykt. Kontroll som lederstil er med på å skape frykt, frykt for å foreslå å gjøre noe annerledes og negativ oppmerksomhet. Eksperimentering er grunnleggende for innovasjon, og for å motivere frem dette må frykt-elementet fjernes. I tillegg må det fokuseres på målsetninger som er motiverende, så som kunden og brukerverdi, fremfor at investorene skal bli enda rikere.

Sist men ikke minst snakker Karina om fart – hvorfor går det fortere når vi gjør litt mindre?

 • Man må gjøre de riktige tingene – kundene må få det de har behov for
 • Man må også gjøre tingene riktig (kvalitet)
 • Folk må kunne bruke tjenesten/produktet, men det kan også bli for mye kvalitet, som kan gå på bekostning av fart.
 • “Time-to-market” er essensielt og det skaper mye mindre bryderi dersom man kan avdekke feil tidlig, samt at det er lettere å vite om man gjør de rette tingene dersom man raskt kan teste mot målgruppen og få bekreftelse/avkreftelse
 • “Fail fast!”
 • “Do less, then obsess!”
 • “Little’s lov”; verdiskapningen trenger fart

Organisering påvirker farten mest, for hvis vi skal gjøre mye samtidig, så går farten ned. Mange leder eller blir ledet på en måte som antyder at ledig tid er en katastrofe, men det er ikke Karina enig i at er riktig. Hvis man jobber riktig og således benytter 1 mnd istedenfor 12 mnd, så får man ekstra kapasitet i form av tid som ellers ville vært benyttet til møter og rapporter gjennom 11 måneder, og som da kan benyttes til noe annet; f.eks å være mer tilgjengelig for sine kollegaer.

80 % av det som er nytt, gir ingen effekt – det er det lurt å finne ut tidlig ved å jobbe agilt.

Sophus Slaatta, EY
“Hvilke skytrender ser vi i Norge?”

I første sporvalg for dagen går turen til spor 3 med tema “Aktuelle trender i skyen” der Sophus Slaatta fra Ernest and Young innleder med oppsummering av EY rapporten; “Norwegian Cloud Maturity Survey 2019”

For å sette scenen begynner Sophus med en pizza analogi for å sikre at publikum forstår sky-terminologien IaaS, PaaS, SaaS til forskjell fra tradisjonell on premsise – som seg hør og bør når det skal handle om skyteknologi:

 • On premises = hjemmelaget pizza; du gjør alt selv
 • IaaS = Frossen pizza; du slipper å lage den, men må steke og servere selv
 • PaaS = Pizza levert på døra; ferdig levert klar til å spises, men du må dekke på og ta oppvasken selv
 • SaaS = Pizza restaurant; bare spis, alt annet ordner “leverandøren”

Så går Sophus in på selve undersøkelsen og resultater for de viktigste driverne for å ta i bruk sky-teknologi blant deltagerne i undersøkelsen:

 • Få ned tiden det tar å ta frem digitale tjenester
 • Få provisjonert standard IT infrastruktur raskt
 • Migrering av legacy systemer
 • DevOps
 • Multicloud (70% av de spurte bruker mer enn èn cloud)
 • Fokus på gjennomføring fremfor planlegging av migrering til sky

Det avdekkes høyere sky-modenhet blant kraftselskap enn det offentlige, og forretnings-driverne er primært:

 • Raskere “time-to-market”
 • Innovasjon
 • Tid er viktigere enn kost

Opplevde fordeler med bruk av sky blant de spurte er så langt effektiv provisjonering og skalering, samt økt produktivitet for utviklere. Utfordringer på den andre siden er tilgang til kompetanse og lagring av data utenfor Norge – påpekt av 50% av de spurte.

Når det gjelder status for migrering av applikasjoner til sky så viser undersøkelense at fortsatt så mange som 73% har under 20% av sine applikasjoner i skyen, og når det kommer til infrastruktur så har 93% under 40% i skyen. Oppsummeringsvis plasserer dette Norge lavt ift sky-adopsjon.

For SaaS bruk er det MS Office 365 og PowerBI som topper listen, og totalt 75% Azure, som gjør Microsoft til den dominerende sky leverandøren i Norge.

For øvrige detaljer les hele rapporten her:
Norwegian Cloud Maturity Survey 2019

DND kårer årets smartby-løsning 2018

Årets Smartby-løsning ble kåret på dag 1 under “Software 2019”, og tre finalekandidater fikk presentere sin løsning for forsamlingen.
Kandidatene var:

Smartcharge, et scale-up firma som har tatt frem en plattform for elbil-lading. Løsningen standardiserer på tvers av de eksisterende lade-tilbyderne som finnes på markedet og sørger på den måten for at kunder fritt kan bruke alle, uavhengig av hvilken leverandør de opprinnelig er tilknyttet. Dette medfører smartby fordeler som analytics på bruk, og muligheter for å spre last i nettet.

Roommate er et produkt som overvåker husstander der personer trenger tilsyn av helsemessige årsaker, fortrinnsvis eldre og demente. Dette gir en trygghetsfølelse for alle involverte, og gjør at personer med behov for tilsyn f.eks ikke trenger å bli vekket ifm manuell kontroll. På denne måten sparer man tid, og kan prioritere kapasitet til helsepersonell. Det gir et bra business case fra et smartby perspektiv. Løsningen er i drift i 50 kommuner og således suverent størst i Norge på sitt område.

Stavanger Kommune‘s smartby satsning under motto; “morgendagens data-deling” har i dag 38 prosjekter innen fem satsningsområdene; helse og velferd, utdanning og kunnskap, energi, klima og miljø, urban kunst, og styring og demokrati. Smartbyavdelingen legger til rette for pilotering og eksperimentering i kommunen, mer samarbeid, og sette brukeren i sentrum. Avdelingen skal ikke drifte prosjekter, men er en aktiv rådgiver og partner i pilotfasen. Prosjekter som går over i drift håndteres av tjenesteområdet som eier løsningen.

Vinner av DND årets smartby løsning 2018 ble kåret til Stavanger Kommune

… referat fra ytterligere foredrag blir lagt ut fortløpende.